Disclaimer

Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Deze website wordt gepubliceerd en onderhouden door Scandic Booking, gevestigd te Den Haag, Nederland. Op het gebruik van deze website zijn onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing. Uw gebruik van deze website geeft aan dat u akkoord bent met en gebonden aan deze voorwaarden.

Scandic Booking sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van deze website of enige tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en wordt voortdurend onderhouden. Desondanks kunnen er fouten en onvolkomenheden optreden. Scandic Booking aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolledigheden en kan geen garantie bieden dat deze website zonder gebreken werkt of dat deze website en/of de daaraan gekoppelde servers vrij zijn van enige onvolkomenheden.

De content op deze website is zorgvuldig samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd en gewijzigd. Helaas kan het voorkomen dat informatie niet up-to-date is of onjuistheden bevat. Scandic Booking is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Alle reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website (tekst en beeld), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.